Järvklo Art Déco

    Målningar i olja, beställningar & prisförslag på tavlor, ateljébesök, utställning

  bok om teknik att måla i olja: Passionen att måla - se nedan

                                                     

    se digital utställning från ateljén på Facebok under Ann-Louise Järvklo

En serie  KONSTSAMTAL    

Jag har hållit en serie föreläsningar på Kulturföreningen Lyktan.

Det har varit föreläsning med samtal som avslutning. Föreläsningarna har handlat om konsthistoria under olika perioder med

avslutande samtal om vår egen tid.

Konstsamtalen startade oktober 2019 och ett antal gånger fram till pandemitiden. Efter uppehållet till oktober 2022 och  en gång 

april 2023 i samband med Huddinge Vårsalong.

På Lyktan har det varit gratis inträde på dessa konstsamtal.

Det kommer att berättas om några utvalda svenska konstnärer under historien, vad var typiskt för den konststil som konstnären

tillhörde och lite om måleriet under den tiden.

Det har varit vår utgångspunkt för samtal om konst och paralleller till vår tid i dag som vi tillsammans pratar och funderar kring.

gång 1 handlade om 1700 talets porträttkonst.

gång 2 handlade om romantiken och mytologiska bilder.

gång 3 handlade om realism under 1800-talet.

gång 4 handlade om impressionismen som startade under 1800-talet.   

gång 5 handlade om postimpressionismen som utvecklades vidare till flera stilar.   

gång 6 handlade om surrealism och icke föreställande konst. 

gång 7 handlade om kvinnliga konstnärer som skapat i måleri, textil och skulptur från 1700-talet och fram till vår tid,

                                

Ann-Louise Järvklo, bildpedagog

Läs

 

                                                                         

 

                                                                                                                

 

  

                                 

Valet av motiv är nästan uteslutande människor i olika sammanhang. För att få en utmaning i måleriet upplever jag det stimulerande att  måla detaljer i ansiktet och händer syns ofta i mina målningar.

Vattenlek-1-7.JPG   In-the-city.JPG   ateljeportraett.JPG   loppisfynd-med-blaa-kanna.JPG   2020-01-07-Med-slutna-oegon-(eft.-aendr.)-kopia-3.JPG   nicksta-2.JPG  P1012675-kopia-2.JPG  staty-med-rosor-2.JPG   IMG_0632-kopia-4.JPG Vem-aer-vem-1-kopia-5.JPG

    barnmotiv - vardagsbilder - porträtt  -  stilleben  -  stora måln./utsmyckningar - fantasi - skulptur - klassiskt - akvarell -     vem är vem

   

    klicka på valfri bild för att länka till flera bilder i den valda gruppen och därefter länkar de enskilda bilderna             

    till förstoring av respektive bild.

  

2020-08-21-reklam-3.jpg

Bok om teknik i oljemåleri och bilder på målningar

Startsida

CV

Om val av motiv & teknik

Nästa utställning

Högskoleuppsatser/projekt

Mina debattartiklar om konst visade i Svenska Konstnärsfrb. tidskr. Bildkonstnären

Föreläsningsserie på Kulturföreningen Lyktan

Målarideér att prova färgövn, teckna, måla, schablon. perspektivuppfattning, teckna autom. förgr. bakgr.

portättövning och gestaltningsförslag

Vid intresse för ev. köp vänligen hör av er för ateljébesök och visning, pris kan diskuteras.

kontaktuppgifter:    Ann-Louise Järvklo          e-post   jarvkloartdeco@ownit.nu           tel.   070-5899598