Järvklo Art Déco

    Målningar, porträtt i olja, beställningar, prisförslag, besök, utställningar

  boken: Passionen att måla - se längre ner på sidan                                                 se digital utställning från ateljén på Facebok under Ann-Louise Järvklo

En serie  KONSTSAMTAL    

Uppskjutet till senare - nästa konstsamtal var planerat till lördag 21 mars kl. 14-15, 2020 gång 6

handlar om surrealismen och icke föreställande konst under främst 1900-talets början.

På grund av rådande virusrisk skjuts konstsamatalet upp till annat datum. 

Start torsdag 3 oktober 2019 18.30, gång 2 - torsdag 21 november kl. 18.30, gång 3 - onsdag 11 december,

gång 4 - lördag 1 februari 2020, gång 5 - lördag 29 februari

På Lyktan är det gratis inträde på dessa konstsamtal

Det kommer att bli ett antal gånger med konstnärer och konststilar som ämne för våra samtal. Vi startar våra konstsamtal med en faktastund och tittar också på några bilder av målningar.

Det kommer att berättas om några utvalda svenska konstnärer under historien, vad var typiskt för den konststil som konstnären tillhörde och lite om måleriet under den tiden.

Det blir vår utgångspunkt för samtal om konst och paralleller till vår tid i dag som vi tillsammans pratar och funderar kring.

Vi startar med 1700-talet och går mot modernare tider. Vad behövde man tänka på när man skulle utföra ett porträtt. Man får veta lite om hur tekniken gick till under 1700-talet.

Gång 2 handlade om romantiken och mytologiska bilder.

gång 3 handlade om realism under 1800-talet.

gång 4 handlade om impressionismen som startade under 1800-talet.   

gång 5 handlade om postimpressionismen som utvecklades vidare till flera stilar.                                    

Fritt inträde

Läs mer»

 

Ann-Louise Järvklo, konstpedagog

 

                                                                                                                

 

  

                                 

Valet av motiv är nästan uteslutande människor i olika sammanhang. För att få en utmaning i måleriet upplever jag det stimulerande att  måla detaljer i ansiktet och händer syns ofta i mina målningar.

Vattenlek-1-7.JPG   In-the-city.JPG   ateljeportraett.JPG   loppisfynd-med-blaa-kanna.JPG   2020-01-07-Med-slutna-oegon-(eft.-aendr.)-kopia-3.JPG   nicksta-2.JPG  P1012675-kopia-2.JPG  staty-med-rosor-2.JPG   IMG_0632-kopia-4.JPG Vem-aer-vem-1-kopia-5.JPG

    barnmotiv - vardagsbilder - porträtt  -  stilleben  -  stora måln./utsmyckningar - fantasi - skulptur - klassiskt - akvarell -     vem är vem

   

    klicka på valfri bild för att länka till flera bilder i den valda gruppen och därefter länkar de enskilda bilderna             

    till förstoring av respektive bild.

  

2020-08-21-reklam-3.jpg

Bok om teknik i oljemåleri och bilder på målningar

Startsida

CV

Om val av motiv & teknik

Nästa utställning

Högskoleuppsatser/projekt

Mina debattartiklar om konst visade i Svenska Konstnärsfrb. tidskr. Bildkonstnären

Föreläsningsserie på Kulturföreningen Lyktan

Målarideér att prova färgövn, teckna, måla, schablon. perspektivuppfattning, teckna autom. förgr. bakgr.

portättövning och gestaltningsförslag

Vid intresse för ev. köp vänligen hör av er för ateljébesök och visning, pris kan diskuteras.

kontaktuppgifter:    Ann-Louise Järvklo          e-post   jarvkloartdeco@ownit.nu           tel.   070-5899598